Kariéra Proč pracovat v CrossCafe? Luboš Martínek

Příležitost k seberealizaci

Luboš Martínek

Luboš Martínek

Luboš Martínek stál u samotného zrodu CrossCafe v roce 2006. Gastronomie je jeho životní vášní a je to vidět i v pracovních úspěších, kterých se mu podařilo dosáhnout. Je živým důkazem toho, že když se chce, všechno jde.

Luboši, letos oslavíš 10 let společného života se značkou CrossCafe. Jak to všechno začalo?
CrossCafe vznikalo jako sesterská společnost mého tehdejšího zaměstnavatele. Pracovat na projektu CrossCafe jsem začal na základě zadání obou majitelů společností - autorů myšlenky. Jsem velmi rád, že se mohu účastnit rozvoje tohoto úžasného projektu od první minuty.
Dnes jsi ředitelem společnosti CrossCafe original, jaká byla cesta k této pozici?
Zpočátku jsem dostal na starost sestavení produktového portfolia nabízených pokrmů. Po jeho sestavení přišlo na řadu budování vlastní výrobny a následně jsem se ocitl na pozici manažera odpovědného za výrobu všech vlastních produktů. S rostoucím rozsahem kavárenské sítě, a v souladu s rozvojem původní myšlenky budovat franchisovou síť, byla na jaře roku 2011 založena franchisová centrála CrossCafe original. Byl jsem jmenován jejím ředitelem a na této pozici jsem i dnes. Do mých kompetencí přibylo zejména další rozvíjení franchisového konceptu a marketing.
Z jakého důvodu jsi v CrossCafe rád?
CrossCafe je pro mě především obrovskou příležitostí se realizovat. Každý den mám příležitost ovlivňovat budoucnost firmy. Velikost sítě a spolu s tím i rozsah a náročnost úkolů, které musí centrála plnit, se rychle vyvíjí. To mě nutí se neustále posouvat dopředu. Nacházím tu dostatek motivace i inspirace. Cítím, že možnosti zmíněného rozvoje firmy se zatím ani neblíží svému limitu. Pro mě to znamená velikou perspektivu.

Začněte pracovat u nás

Přečtěte si další příběhy

„Kariérní růst“ „Chtěla jsem pracovat s lidmi. Pořád mě to baví.“