Novinky Říjen = měsíc boje proti rakovině prsu

Říjen = měsíc boje proti rakovině prsu

Letos jsme již druhým rokem generálním partnerem kampaně Ostře sledovaná prsa, jejímž cílem je upozornit veřejnost na důležitost prevence v boji proti rakovině prsu. Po celý říjen si můžete ve všech našich kavárnách zakoupit ikonický Prsní hrnek, čímž podpoříte aktivity Aliance žen s rakovinou prsu. Během tohoto měsíce se můžete také zúčastnit soutěže o vyšetření mamografem nebo ultrazvukem!

1. 10. 2019

PRAVIDLA SOUTĚŽE: „Vyhraj vyšetření prsu zdarma!“

Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1.10.2019 do 31.10.2019 v síti kaváren CrossCafe na území České republiky. Uzávěrka soutěže je 31.10.2019 ve 23:59.

Organizátoři soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost: CrossCafe original s.r.o., Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň, ČR 

Soutěžící:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky. Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení jakéhokoli produktu v kavárně CrossCafe a to v období 1.10. - 31.10.2019. Zaregistrovat se do soutěže je možné pouze jednou v dané kavárně. Účast v soutěži v různých kavárnách je povolena pouze za předpokladu dodržení podmínky 1 účtenky na kavárnu. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci a právnické i fyzické osoby, které se podílejí na spoluorganizaci soutěže.

Princip soutěže:

Kup si jakýkoli produkt v kavárně CrossCafe.

Poté napiš na zadní stranu účtenky svou e-mailovou adresu a vhoď ji do skleněného džbánu označeného růžovou mašlí.   

Vhozením účtenky do skleněného džbánu se zákazník automaticky stává soutěžícím a vyslovuje tím souhlas s pravidly soutěže.

Osobní kontakt soutěžícího v podobě emailové adresy bude použit pouze a výhradně pro vyhodnocení soutěže a kontaktování výherce. Kompletní podmínky soutěže najdete na www.crosscafe.cz.

Ceny do soutěže:

V každé kavárně bude vylosován 1 výherce/výherkyně, která získá od své oblíbené kavárny CrossCafe proplacené vyšetření prsu. Výhra se vztahuje na vyšetření sonografem nebo mamografem, metodu vyšetření stanoví doktor v ordinaci dle věku a dalších faktů o pacientce. Ve zvláštních případech může být předepsáno vyšetření oběma metodami, v tomto případě CrossCafe proplatí výherkyni pouze 1 prohlídku, konkrétně vyšetření mamografem, které je finančně náročnější. Cenu nemusí výherce využít osobně, může ji věnovat svým blízkým.

Vyšetření může být provedeno pouze u partnerů projektu. Seznam partnerů pro jednotlivá města:

PLZEŇ

Mediray s.r.o.

Denisovo nábřeží 1000/4,

301 00, Plzeň

http://www.mediray.cz/

+420 378 218 469

+420 377 220 462

+420 378 218 278

NEMOCNICE PRIVAMED, PRIVAMED A. S.

Kotíkovská 17, 19

323 00  Plzeň 

http://www.privamed.cz/

+420 377 182 111

PRAHA

Mamodiagnostické centrum Waltrovka

Radiodiagnostika s.r.o.

Walterovo nám. 329/2

158 00 Praha 5 – Jinonice

http://www.waltrovka.eu/

+420 226 200 152

+420 792 316 750

+420 792 316 758

 

BEROUN

Mamodiagnostické centrum Beroun

RADIODIAGNOSTIKA, s.r.o.

Pod Kaplankou 1888

266 01 Beroun

http://www.mamocentrum.eu/

+420 311 612 162

+420 607 502 846

 

KLATOVY

Mammocentrum Klatovy, s.r.o.

Nerudova 607/3

339 01 Klatovy

https://www.mammocentrum.eu/

+420 376 315 554

+420 724 122 034

 

HRADEC KRÁLOVÉ

Privátní mammologická ordinace - MUDr. M. Paikertová

Akreditované screeningové pracoviště

Bratří Štefanů 895, 500 03, Hradec Králové

+420 495 865 205

Fr. Halase 1050, 500 09, Hradec Králové

+420 495 271 107

PARDUBICE

EUC Klinika Pardubice

nábř. Závodu míru 1962

530 02 Pardubice

http://www.mamopardubice.cz

+420 466 614 420

+420 607 939 022

LIBEREC

EUC Klinika Liberec

Klášterní 2/117

460 01 Liberec

http://www.eucklinika.cz/liberec

+420 485 312 199

+420 485 312 443

OLOMOUC

EUC klinika Olomouc

Na Šibeníku 914/1

779 00 Olomouc

https://euc.cz/nase-zarizeni/kliniky/euc-klinika-olomouc/

+420 588 000 389

+420 722 227 558

OSTRAVA

Silesia Medical, s.r.o. – Centrum pro nemoci prsu

Havanská 6145/4a

708 00 Ostrava – Poruba

http://www.mamograf-ostrava.cz

+420 596 910 378

+420 596 910 551

Způsob výběru výherců:

Výherci budou vylosováni manažerem/manažerkou kavárny, za přítomnosti alespoň jednoho dalšího zaměstnance dne 4.11.2019.

Způsob předání výher:

Výherci budou kontaktováni nejpozději do 15 dnů od ukončení soutěže na email, který byl napsán na zadní stranu účtenky. Výherce je povinen se na základě tohoto vyzvání objednat na vyšetření na jedné z partnerských klinik viz seznam výše, a nahlásit přesný termín vyšetření (datum a čas). Výherce musí počkat na potvrzení zaměstnance CrossCafe originial s.r.o., v případě, že tak neudělá, je možné, že klinika bude po výherci požadovat platbu na místě.

Pokud výherce nebude na email oznamující výhru reagovat do 14 dnů od jeho doručení, výhra propadá organizátorovi soutěže.

Všeobecné podmínky, práva a povinnosti:

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit, odvolat, zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů a poučení subjektu údajů:

Soutěžící souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže do databáze soutěže výhradně za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry. Údaje soutěžících nebudou dále zpracovávány ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů.

Soutěžící bere na vědomí, že podle platného Zákona o ochraně osobních údajů má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje byli zpracovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátory soutěže na e-mailové adrese: marketing@crosscafe.cz,  případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato pravidla jsou k dispozici na www.crosscafe.cz.