Novinky SOUTĚŽ! Jeďte na výlet na Šumavu!

SOUTĚŽ! Jeďte na výlet na Šumavu!

Vyhrajte pro 4 osoby zpáteční jízdenky sedačkovou lanovkou na vrchol hory Špičák (1202 m), kde si můžete vychutnat pohled do okolí z nové rozhledny. Celá vaše 4členná skupina vyhraje také poukazy na načerpání sil v CrossCafe v Železné Rudě. Zapojit se do soutěže můžete od 1.6. do 30.6.2019 na Facebooku CrossCafe!

31. 5. 2019

PRAVIDLA SOUTĚŽE: „JEĎTE NA VÝLET NA ŠUMAVU“

Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1.6.2019 do 30.6.2019 v síti kaváren CrossCafe na území České republiky. Uzávěrka soutěže je 30.6.2019 ve 24.00 hod.

Organizátoři soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost: CrossCafe original s.r.o., Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň, ČR

Soutěžící:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky.

Podmínkou účasti v soutěži je označení dalších 3 osob pod soutěžním příspěvkem na Facebooku CrossCafe. Zaregistrovat se takto do soutěže je možné pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci a právnické i fyzické osoby, které se podílejí na spoluorganizaci soutěže.

Princip soutěže:

Na Facebooku CrossCafe vyhledejte soutěžní příspěvek „Jeďte na výlet na Šumavu“.

Do komentáře napište 3 další osoby, se kterými byste rádi jeli na výlet na Šumavu a uveďte, proč právě s nimi.

Vyplněním komentáře uvedeným způsobem výše se zákazník automaticky stává soutěžícím a vyslovuje tím souhlas s pravidly soutěže.

Kompletní podmínky soutěže najdete na www.crosscafe.cz.

Ceny do soutěže:

Celkem vyhrají 4 účastníci výhry pro 4 osoby. Výhra pro skupinu 4 osob obsahuje:

  • 4 zpáteční jízdenky lanovkou na vrchol hory Špičák na Železnorudsku v areálu Ski&Bike Špičák.
  • 4 poukázky na celodenní menu a 4 poukázky na kávu s dortem v kavárně CrossCafe Klostermann v Železné Rudě.
  • Platnost výherních voucherů je do 31.8.2019.

Způsob výběru výherců:

Video z losování výherců bude umístěno do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebooku CrossCafe dne 1.7.2019.

Způsob předání výher:

Výherce je povinen na základě tohoto vyzvání zaslat organizátorovi soutěže jméno kavárny, na které si chce vouchery vyzvednout. Do 15.7.2019 budou každému výherci doručeny všechny tištěné vouchery na kavárnu dle výběru, kde budou k vyzvednutí na jméno.

Pokud výherce nebude na zprávu na Facebooku oznamující výhru reagovat do 14 dnů od jejího doručení, výhra propadá organizátorovi soutěže.

Všeobecné podmínky, práva a povinnosti:

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit, odvolat, zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů a poučení subjektu údajů:

Soutěžící souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže do databáze soutěže výhradně za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry. Údaje soutěžících nebudou dále zpracovávány ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů.

Soutěžící bere na vědomí, že podle platného Zákona o ochraně osobních údajů má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje byli zpracovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátory soutěže na e-mailové adrese: marketing@crosscafe.cz,  případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato pravidla jsou k dispozici na www.crosscafe.cz.