Novinky Vyhrajte 100 snídaní v CrossCafe!

Vyhrajte 100 snídaní v CrossCafe!

Ochutnáte snídaňové menu a nebude chtít snídat nikde jinde než v CrossCafe. Zúčastněte se soutěže a buďte jeden z deseti výherců, kteří vyhrají deset snídaní zdarma. Stačí, abyste si v kavárnách zakoupili minimálně 1 snídaňové menu a poslali kód soutěžní účtenky od 1.10. do 30.10.2018 na email snidane@crosscafe.cz. Postup a kompletní pravidla soutěže se dovíte v tomto článku.

1. 10. 2018

PRAVIDLA SOUTĚŽE: „VYHRAJTE 100 SNÍDANÍ ZDARMA “

 

Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1.10.2018 do 30.10.2018 v síti kaváren CrossCafe na území České republiky. Uzávěrka soutěže je 30.10.2018 ve 24.00 hod.

Organizátoři soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost: CrossCafe original s.r.o., Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň, ČR

Soutěžící:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky. Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení minimálně jednoho snídaňového menu v kavárně CrossCafe a to v období 1.10. - 31.10. 2018.  Soutěžící se zavazuje uvádět v soutěžním emailu pouze pravdivé údaje. Zaregistrovat se do soutěže je možné i vícekrát, každý doklad o nákupu smí být v soutěži použit pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci a právnické i fyzické osoby, které se podílejí na spoluorganizaci soutěže.

Princip soutěže:

Kup si minimálně 1x snídaňové menu.

Poté pošli prázdný email na adresu snidane@crosscafe.cz. Do předmětu emailu napiš pouze číslo účtenky, které najdeš v horní části účtenky pod datem (např. „A100405540“). 

Odesláním soutěžního emailu se zákazník automaticky stává soutěžícím a vyslovuje tím souhlas s pravidly soutěže.

Osobní kontakt soutěžícího v podobě emailové adresy bude použit pouze a výhradně pro vyhodnocení soutěže a kontaktování výherce. Kompletní podmínky soutěže najdete na www.crosscafe.cz.

Ceny do soutěže:

Celkem vyhraje 10 účastníků. Každý výherce získá 10 voucherů na konzumaci snídaňového menu v CrossCafe zdarma. Platnost výherních voucherů je do 31.3.2019.

Způsob výběru výherců:

Výherci budou vylosování pomocí https://supermartas.cz/aplikace/online/nahodna-cisla/.

Způsob předání výher:

Výherci budou kontaktování nejpozději do 15 dnů od ukončení soutěže na email, ze kterého byl odeslán soutěžní kód. Výherce je povinen na základě tohoto vyzvání zaslat organizátorovi soutěže svoje plné jméno a doručovací adresu. Do 30.11.2018 bude každému výherci doporučeně doručeno 10 tištěných voucherů.

Pokud výherce nebude na email oznamující výhru reagovat do 14 dnů od jeho doručení, výhra propadá organizátorovi soutěže.

Všeobecné podmínky, práva a povinnosti:

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit, odvolat, zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů a poučení subjektu údajů:

Soutěžící souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže do databáze soutěže výhradně za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry. Údaje soutěžících nebudou dále zpracovávány ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů.

Soutěžící bere na vědomí, že podle platného Zákona o ochraně osobních údajů má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci jaké osobní údaje byli zpracovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátory soutěže na e-mailové adrese: marketing@crosscafe.cz,  případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato pravidla jsou k dispozici na www.crosscafe.cz.