Novinky Vyhrajte tumbler se svým jménem!

Vyhrajte tumbler se svým jménem!

Skvělá příležitost pro všechny pravé fanoušky CrossCafe! Rádi byste měli náš tumbler s věnováním? Stačí abyste si v kavárnách zakoupili jakoukoliv ledovou kávu a poslali kód Vaší účtenky na email ledovakava@crosscafe.cz a jste ve slosování. Jak přesně postupovat a kompletní pravidla soutěže se dovíte v tomto článku.

1. 7. 2018

PRAVIDLA SOUTĚŽE : „VYHRAJ TUMBLER SE SVÝM JMÉNEM! “

 

Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1.7.2018 do 31.7.2018 v síti kaváren CrossCafe na území České republiky, mimo kavárny v Plzni a Železné Rudě. Uzávěrka soutěže je 31.7.2018 ve 24.00 hod.

Organizátoři soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost: CrossCafe original s.r.o., Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň, ČR

Soutěžící:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky. Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení minimálně jedné ledové kávy v kavárně CrossCafe (mimo kaváren v Plzni a v Železné Rudě) a to v období 1. 7. - 31. 7. 2018.  Soutěžící se zavazuje uvádět v soutěžním emailu pouze pravdivé údaje. Zaregistrovat se do soutěže je možné i vícekrát, každý doklad o nákupu smí být v soutěži použit pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci a právnické i fyzické osoby, které se podílejí na spoluorganizaci soutěže.

Princip soutěže:

Kup si minimálně 1 ledovou kávu a vyhraj tumbler se svým jménem. Pošli prázdný email na adresu ledovakava@crosscafe.cz. Do předmětu emailu napiš pouze číslo účtenky, které najdeš na účtence pod datem (např. „100405540“). Ledovou kávou se rozumí kávy Espresso tonic, Ice Coffee, Frappe či Iced Mocha. Odesláním soutěžního emailu se zákazník automaticky stává soutěžícím a vyslovuje tím souhlas s pravidly soutěže.

Na každé kavárně vyhraje 5 účastníků. Soutěž platí od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018. Váš osobní kontakt v podobě emailové adresy bude použit pouze a výhradně pro vyhodnocení soutěže a kontaktování výherce. Kompletní podmínky soutěže najdete na www.crosscafe.cz

Ceny do soutěže:

Během soutěže bude rozdáno celkem 80 ks tumblerů. Každý tumbler bude obsahovat personalizovanou grafiku se jménem, které si výherce určí. Na každou kavárnu připadne výher = 5 tumblerů. 

Způsob výběru výherců:

Výherci budou vylosování pomocí aplikace Random.org.

Způsob předání výher:

Výherci budou kontaktování nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže na email, ze kterého byl odeslán soutěžní kód. Výherce je povinen na základě tohoto vyzvání zaslat organizátorovi soutěže jméno, které chce na tumbleru uvést a zvolit si kavárnu, na které si chce výhru vyzvednout. Výhry budou připraveny k předání výhercům na jimi udané kavárně do 14 dní od doručení specifikace jména a místa vyzvednutí od výherce. Pokud výherce nebude na email oznamující výhru reagovat do 14 dnů od jeho doručení, výhra propadá organizátorovi soutěže. Pokud si výherce výhru na jím určené kavárně nevyzvedne nejpozději do 30. 9. 2018 výhra propadá organizátorovi soutěže.

Všeobecné podmínky, práva a povinnosti:

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit, odvolat, zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů a poučení subjektu údajů:

Soutěžící souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže do databáze soutěže výhradně za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry. Údaje soutěžících nebudou dále zpracovávány ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů.

Soutěžící bere na vědomí, že podle platného Zákona o ochraně osobních údajů má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci jaké osobní údaje byli zpracovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátory soutěže na e-mailové adrese:: crosscafe@crosscafe.cz,  případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato pravidla jsou k dispozici na www.crosscafe.cz.