Novinky Cesta na vrchol!

Cesta na vrchol!

Soutěž s námi a vyhraj výlet na Špičák a nabitou dárkovou kartou do CrossCafe. 

1. 6. 2024

Soutěž s námi a vyhraj nezapomenutelný zážitek na Šumavě! Čeká tě nejen vrchol hory, ale i občerstvení v naší kavárně Klostermann v Železné Rudě.

 

Co můžeš vyhrát?

  • 4x zpáteční jízdenku lanovkou na vrchol hory Špičák na Železnorudsku v areálu Ski&Bike Špičák v ceně 1400 Kč.
  • Nabitou kartu do CrossCafe na částku 1000 Kč, kterou můžeš využít v naší kavárně Klostermann v Železné Rudě nebo v kterékomkoliv CrossCafe po celé České republice.
  • Celkem budeme losovat 5 výherců!

TO CHCI!

 

Zapoj se do soutěže od 1. 6. do 30. 6. 2024 na Facebooku CrossCafe!

 

Princip soutěže


Na Facebooku CrossCafe u soutěžního příspěvku označ v komentáři
další 3 osoby, se kterými bys rád jel na výlet na Šumavu, a uveď, proč právě s nimi.
Vyplněním komentáře způsobem uvedeným výše se automaticky stáváš soutěžícím a vyslovuješ tím souhlas s pravidly soutěže.

 

Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE: „JEĎTE NA VÝLET NA ŠUMAVU“
Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 1.6. 2024 – 30. 6. 2024 v síti kaváren CrossCafe na území České republiky. Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2024 ve 24.00 hod.

Organizátoři soutěže:
Organizátorem soutěže je společnost: CrossCafe original s.r.o., Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň, ČR

Soutěžící:
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky.
Podmínkou účasti v soutěži je označení dalších 3 osob pod soutěžním příspěvkem na Facebooku CrossCafe. Zaregistrovat se takto do soutěže je možné pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci a právnické i fyzické osoby, které se podílejí na spoluorganizaci soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže osoby, které nesplňují uvedené podmínky.

Princip soutěže:
Na Facebooku CrossCafe vyhledejte soutěžní příspěvek „CESTA NA VRCHOL“
Do komentáře napište 3 další osoby, se kterými byste rádi jeli na výlet na Šumavu a uveďte, proč právě s nimi.
Vyplněním komentáře uvedeným způsobem výše se zákazník automaticky stává soutěžícím a vyslovuje tím souhlas s pravidly soutěže.

Ceny do soutěže:

Nabitá karta do CrossCafe v hodnotě 1000Kč, 4x zpáteční jízdenky lanovkou na horu Špičák v hodnotě 1400 kč. Platnost jízdenek je do 30. 10. 2024.

Způsob výběru výherců:

Výherci budou vylosováni v kanceláři CrossCafe original za přítomnosti alespoň 3 zaměstnanců.

Způsob předání výher:

Výhry budou připraveny k předání výhercům na jimi udané kavárně do 14 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nebude na zprávu oznamující výhru reagovat do 14 dnů od jeho doručení, výhra propadá organizátorovi soutěže.

Všeobecné podmínky, práva a povinnosti:

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit, odvolat, zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů a poučení subjektu údajů:

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže do databáze soutěže. Osobní údaje jsou užity výhradně za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům (dále také jen „účely“). Údaje soutěžících nebudou dále zpracovávány ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů a nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) pro jiné než uvedené účely. Po ukončení soutěže a předání výhry nebudou osobní údaje soutěžících žádným způsobem uchovávány.

Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že při účasti v soutěži může být v případě výhry označen veřejně jako výherce na sociálních sítích či na internetové stránce organizátora.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje byly zpracovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátory soutěže na e-mailové adrese: marketing@crosscafe.cz,  případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud soutěžící odvolá souhlas s užitím osobním údajů k uvedeným účelům, vyhrazuje si organizátor právo vyloučit soutěžícího ze soutěže, neboť bez uvedených údajů nebude možné zajistit účast soutěžícího v soutěži.ZAPOJ SE A VYHRAJ!