Novinky Vyhrajte výlet na Šumavu!

Vyhrajte výlet na Šumavu!

1. 7. 2020

Vyhrajte pro 4 osoby zpáteční jízdenky sedačkovou lanovkou na vrchol hory Špičák (1202 m), kde si můžete vychutnat pohled do okolí z nové rozhledny. Celá vaše 4členná skupina vyhraje také poukazy na načerpání sil v CrossCafe v Železné Rudě. Zapojit se do soutěže můžete od 1.7. do 31.7.2020 na Facebooku CrossCafe!

PRAVIDLA SOUTĚŽE: „JEĎTE NA VÝLET NA ŠUMAVU
Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 1.7.2020 do 31.7.2020 v síti kaváren CrossCafe na území České republiky. Uzávěrka soutěže je 31.7.2020 ve 24.00 hod.

Organizátoři soutěže:
Organizátorem soutěže je společnost: CrossCafe original s.r.o., Ledecká 2207/19, 323 00 Plzeň, ČR

Soutěžící:
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s trvalým pobytem na území České republiky.
Podmínkou účasti v soutěži je označení dalších 3 osob pod soutěžním příspěvkem na Facebooku CrossCafe. Zaregistrovat se takto do soutěže je možné pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci a právnické i fyzické osoby, které se podílejí na spoluorganizaci soutěže.

Princip soutěže:
Na Facebooku CrossCafe vyhledejte soutěžní příspěvek „JEĎTE NA VÝLET NA ŠUMAVU
Do komentáře napište 3 další osoby, se kterými byste rádi jeli na výlet na Šumavu a uveďte, proč právě s nimi.
Vyplněním komentáře uvedeným způsobem výše se zákazník automaticky stává soutěžícím a vyslovuje tím souhlas s pravidly soutěže.
Kompletní podmínky soutěže najdete na www.crosscafe.cz.

Ceny do soutěže:
Celkem vyhrají 4 účastníci výhry pro 4 osoby. Výhra pro skupinu 4 osob obsahuje:
- 4 zpáteční jízdenky lanovkou na vrchol hory Špičák na Železnorudsku v areálu Ski&Bike Špičák
- 4 poukázky na celodenní menu a 4 poukázky na kávu s dortem v kavárně CrossCafe Klostermann v Železné Rudě.
Platnost výherních voucherů je do 25.10.2020.

Způsob výběru výherců:
Video z losování výherců bude umístěno do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebooku CrossCafe dne 3.8.2020

Způsob předání výher:
Výherce je povinen na základě tohoto vyzvání zaslat organizátorovi potřebné kontaktní údaje pro zaslání voucherů v elektronické podobě. Pokud výherce nebude na zprávu na Facebooku oznamující výhru reagovat do 14 dnů od jejího doručení, výhra propadá organizátorovi soutěže.

Všeobecné podmínky, práva a povinnosti:
Organizátoři soutěže si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže, jsou oprávněni bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla či soutěž pozastavit, odvolat, zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Výhru nelze vymáhat právní cestou ani vyplatit alternativně v hotovosti nebo vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů a poučení subjektu údajů:
Soutěžící souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže do databáze soutěže výhradně za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry. Údaje soutěžících nebudou dále zpracovávány ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů.

Soutěžící bere na vědomí, že podle platného Zákona o ochraně osobních údajů má právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje byli zpracovány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na organizátory soutěže na e-mailové adrese: marketing@crosscafe.cz,  případně na Úřad pro ochranu osobních údajů.